Cài winXP tren MacBook

imax

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
24 Tháng năm 2007 lúc 11:52
#3
24 Tháng năm 2007 lúc 12:46
#4
Chẳng chịu tìm gì cả, vào đây thì rõ vấn đề ngay:
http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=54698
trong bài viết này tôi nói về cài VISTA, nhưng nếu bạn muốn cài XP thì cũng vậy thôi tuần tự vẫn như vậy, chỉ có điều là bạn nên chọn format partition mà để cài XP là FAT32 để có thể trao đổi giữ liệu được giữa 2 partition cho MAC va XP
vậy thôi, nếu không làm được nữa thì xách qua 20 trần quốc toản tôi làm cho