Cài XP cho Acer Extensa 5620G, cài được XP nhưng không boot được

Các thớt khác của AcerExtensa
27 Tháng mười hai 2007 lúc 18:50
#1
mình đã cài được XP và cài được dual boot, nhưng sau khi khởi đông lại, nhấp vào dòng "Earlier version of Windows" thì nó hiện ra thế này:
"Windows failed to start. A recent hadware or sofware change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. choose your language settings, and then click "Next"
3. click "Repair your computer"
If you do not have this disc .......
File: \ntldr
Status: 0xc000000f
Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corupt."
Làm sao bây giờ? hixxxxx:confused:
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Xưa nhà có mấy cái mà mình giải phẫu hết rồi
Lazada Vietnam Master card on Monday