Call controller 0.4

vohuy25

NHẬP HỘI
Mình đang xài iphone 2g fw 3.0, Vừa rồi có cài call controller 0.4, sau khi cài xài rất tốt nhưng sau khoảng gần 1 tuần thì nó làm chết cảm ứng của máy. Báo hại mình phải restore lại. có ai bết lý do tại sao k và chỉ mình cách xử lý với vì Call controller xài rất tiện.

cảm ơn
 

vohuy25

NHẬP HỘI
add source http:/heaveniphone.com/cydia sau đó cài CallController 0.4.

sau do:

Vào thư mục /private/var/mobile/Library/Preferences/
tìm và sửa lại file : com.iDevBrTeam.CallController.plist
tại thẻ <key>LastInstall</key>

Giá trị cần đổi
<key>LastInstall</key>
<string>1577880000</string>

Ngày hết hạn sẽ là: 1577880000 = 01.01.2020 12:00:00

<):)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top