Call of Atlantis

ThanhBT

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Category: Games
May 18, 2010
Version: 1.0.3
33.9 MB
Seller: Playrix LLC
© 2010 Playrix
LANGUAGES: English
REQUIREMENTS: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iPhone OS 3.0 or later.

Game tương tự Bejeweled, đã có hơn 300.000 lượt tải về chơi chỉ trong 3 ngày đầu tiên ứng dụng được đưa lên iTune Store


Download tại đây
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top