Call SMS Blocker

quanvosau

NHẬP HỘI
Tôi cài Call SMS Blocker nhưng quên sao lưu file CSBCPL gốc, máy HTC HD vẫn chạy bình thường nhưng chậm thấy rõ. Nhờ các Bác Diễn đàn hướng dẫn cách download lai file CSBCPL gốc và cách cài đặt lại.
Cám ơn rất nhiều.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top