Call SMS Blocker

quanvosau

NHẬP HỘI
Tôi cài Call SMS Blocker nhưng quên sao lưu file CSBCPL gốc, máy HTC HD vẫn chạy bình thường nhưng chậm thấy rõ. Nhờ các Bác Diễn đàn hướng dẫn cách download lai file CSBCPL gốc và cách cài đặt lại.
Cám ơn rất nhiều.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top