cần A2DP cho Treo 650

Bài viết cần bạn xem thêm

Tôi có mua cái đồng hồ orient ray 2 ở donghokim.vn của https://www.facebook.com/trantupro lúc mới mua về k để ý lỗi tưởng đồng hồ auto nào chạy 1-2 tuần sau mới ổn định. Vậy giờ dùng được mấy tuần thấy nó bị sai số cụ thể 1p rưỡi-2phút/ngà ...
Lazada Vietnam Master card on Monday