Cần giúp đỡ - PADNet và C720w.

truongco

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
1 Tháng chín 2007 lúc 09:14
#1
Có bác nào dùng được PDANet với C720w chưa ạ? Em cài rồi, khi connect nó toàn báo lỗi 734(State6) và báo Dial-up fail mặc dù em đã nhập user-pass cho GPRS của Mobifone rồi.
Bác nào có kinh nghiệm chỉ em phát.
Thanks all.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

[EMAIL='?&subject=[Genk.vn]%20Top%208%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20vi%E1%BB%85n%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20s%E1%BA%BD%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20s%E1%BB%B1%20th%E1%BA%ADt%20trong%20t%C6%B0%C6%A1ng%20lai&body=http%3A//genk.vn/news-20131126110605793.chn% ...
Lazada Vietnam Master card on Monday