cần room 6.5 của dopod U1000.

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top