CÔNG NGHỆ Cần trợ giúp trên Google Drive

Các thớt khác của Robertfarber

Robertfarber

NHẬP HỘI
Hello everyone. First of all, I want to say that I am new to this forum. Guys, I can't stream videos from Google Drive? It's just "Oops! There was a problem playing this video ”error display. I don't know why this happened and how to fix it. Any suggestions will be appreciated.
 

Robertfarber

NHẬP HỘI
Cuối cùng, tôi tìm thấy bài viết này bằng cách tìm kiếm trên Google. Vấn đề được giải quyết sau khi áp dụng một giải pháp được đề cập ở đó. Tôi đã đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản khỏi Google Drive và đăng nhập lại bằng một tài khoản. Giờ đây, tôi có thể phát video từ Google Drive mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top