Cần tư vấn về cordless phone cho yahoo messenger!

daicaothu

Không yêu cho gái thèm
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
23 Tháng sáu 2007 lúc 17:22
#2
Bạn thử xem ua cái này nhé.

http://www.logitech.com/index.cfm/w...internet_headsets_phones/devices/233&cl=us,en
System Requirements
PC

o Windows® 2000 or XP
o 400 MHz processor minimum
o 128 MB RAM minimum
o Available USB port
o Broadband Internet access
o Skype™ (http://www.skype.com/)

Technical Specifications
Hardware

o Frequency Bands: Europe: 1880-1900 MHz, North America: 1880-1900 MHz
o Standards: DECT (Digital Enchanced Telecommunications Standard), GAP (General Access Profile)
o Distance/Range: Up to 50 m indoors (up to 285 m outdoors)
o Number of Channels: 10 channels (Europe), 5 channels (North America)
o Standby / Talktime: up to 120 hours / up to 10 hours
o Phone dimensions: 13.3 x 4.5 x 2.5 cm
o USB Base Station
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cái gì quan trọng nhất đối với 1 chiếc đồng hồ...
Câu trả lời : đó là bộ máy .. Nó giống như tim của con người vậy đó..
Bộ máy đồng hồ (hay còn gọi là “Caliber”) là động cơ của một chiếc đồng hồ, cung cấp năng lượng giúp chiếc đồng hồ có thể hoạt đ ...
Lazada Vietnam Master card on Monday