Cần tư vấn về cordless phone cho yahoo messenger!

daicaothu

Không yêu cho gái thèm
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#2
Bạn thử xem ua cái này nhé.

http://www.logitech.com/index.cfm/w...internet_headsets_phones/devices/233&cl=us,en
System Requirements
PC

o Windows® 2000 or XP
o 400 MHz processor minimum
o 128 MB RAM minimum
o Available USB port
o Broadband Internet access
o Skype™ (http://www.skype.com/)

Technical Specifications
Hardware

o Frequency Bands: Europe: 1880-1900 MHz, North America: 1880-1900 MHz
o Standards: DECT (Digital Enchanced Telecommunications Standard), GAP (General Access Profile)
o Distance/Range: Up to 50 m indoors (up to 285 m outdoors)
o Number of Channels: 10 channels (Europe), 5 channels (North America)
o Standby / Talktime: up to 120 hours / up to 10 hours
o Phone dimensions: 13.3 x 4.5 x 2.5 cm
o USB Base Station
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Casio PX-800 thuộc dòng đàn piano casio, được trang bị nguồn âm thanh AIF (Bộ lọc âm thanh và thông minh) ba phần tử mới mang tính cách mạng để cung cấp âm thanh piano chân thực, biểu cảm ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top