Cần tư vấn về cordless phone cho yahoo messenger!

daicaothu

Không yêu cho gái thèm
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
23 Tháng sáu 2007 lúc 17:22
#2
Bạn thử xem ua cái này nhé.

http://www.logitech.com/index.cfm/w...internet_headsets_phones/devices/233&cl=us,en
System Requirements
PC

o Windows® 2000 or XP
o 400 MHz processor minimum
o 128 MB RAM minimum
o Available USB port
o Broadband Internet access
o Skype™ (http://www.skype.com/)

Technical Specifications
Hardware

o Frequency Bands: Europe: 1880-1900 MHz, North America: 1880-1900 MHz
o Standards: DECT (Digital Enchanced Telecommunications Standard), GAP (General Access Profile)
o Distance/Range: Up to 50 m indoors (up to 285 m outdoors)
o Number of Channels: 10 channels (Europe), 5 channels (North America)
o Standby / Talktime: up to 120 hours / up to 10 hours
o Phone dimensions: 13.3 x 4.5 x 2.5 cm
o USB Base Station
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chỉ để tham khảo thôi các bạn nhé...

Mua sắm, xem video, chơi trò chơi, trò chuyện v.v… là những ứng dụng ngày càng được sử dụng phổ biến trên điện thoại. Điều này đồng nghĩa với việc tình trạng mọi người phụ thuộc vào điện thoại đang trở nên nghiêm ...
Lazada Vietnam Master card on Monday