Cấp báo - ECID.

linhbap

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em hóng hớt thấy một số thành viên gia đình Iphone đang lo lắng vì vụ store ECID gì đấy trên Cydia vì nếu không thì khả năng chuyển đổi Iphone thành Ipod rất cao (3G và 3GS lock)
Bác nào rõ về vụ này, thông tin cho anh em biết với.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top