SONY Cầu cứu các bác bộ recpvery vaio vgn- nw320f--cứu em với

Các thớt khác của hnamnhtt

hnamnhtt

NHẬP HỘI
em đã bị mất phân vùng recovery của máy nw320f ,em cắn cơm cắn cỏ xin các bác giúp em bộ dvd win gốc của máy. Nếu dc em xin cảm ơn và hậu tạ.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top