Chế tạo pin thêm cho dòng Dell Axim ?

Cairong

GẮN KẾT
Lâu quá rồi không thấy các bác batigol hay asm thông báo về kết quả chế tạo pin dùng thêm cho Dell Axim gì cả ? Có thông tin gì mới các bác thông báo giúp với ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top