chia se sach lap trinh cho Pocket PC

DellAximX5

androidcore.com
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
- Lần sau bạn nên gõ tiếng Việt nhé.
- Mình cũng đã search mấy món này :D, nhưng không thể tìm được cuốn nào free cả. Bạn down eVC xuống, cài vô rồi coi cái help của nó, cũng khá đầy đủ rồi. Nếu trước đây bạn đã từng làm việc với C++/VC++ thì việc tiếp cận cũng khá dễ dàng thôi :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top