Cho em hỏi các bác một tí

UTC

GẮN KẾT
Sao emcài KinKin 1.0 lên X30h thì chức năng tra chéo không họat động bản 2.0 có chay5 được không các bác?Còn cái Lexisgoo 2.0 mất luôn phát âm
Bác nào bít tại sao thì chỉ em với,em cảm ơn các bác lắm ;;)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top