Cho em hỏi các bác một tí

UTC

GẮN KẾT
Sao emcài KinKin 1.0 lên X30h thì chức năng tra chéo không họat động bản 2.0 có chay5 được không các bác?Còn cái Lexisgoo 2.0 mất luôn phát âm
Bác nào bít tại sao thì chỉ em với,em cảm ơn các bác lắm ;;)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Xin chào mọi người!

Để tránh làm loãng về quyết định đóng cửa HHVN. Tôi mở thớt này trong khu vực cafe để chia sẻ với mọi người trong việc đóng cửa HHVN.

Nhìn lại chặng đường đã đi, khá lâu - 20 năm, thực sự khi ở giai đoạn 2012-2015 là giai đoạn t ...
Top