cho hỏi chút về 50X

tuan_vu_pham

KĨ SƯ XD
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
x=150kb/s, giống CD đấy, nhưng đó chỉ là tốc độ max thôi, SD 60x hầu như chẳng bao giờ đọc, chi 9MB/s cả. khó mà nhận ra sự khác biệt giữa 45x và 60x
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Các Mức Độ Kháng Nước Cơ Bản Của Đồng Hồ​

Mỗi thương hiệu đồng hồ lại có một mức kháng nước khác nhau. Gần như rất ít đồng hồ hiện này có khả năng kháng nước tuyệt đối được.

Dưới đây là bảng phân loại chống thấm nước của đồng hồ. ...
Top