cho hỏi có loại TV BOX nào cắm qua đường DVI

Các thớt khác của handheld_lover

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top