Cho hỏi về xạc pin máy I-mate

kynguyenxuan

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Tôi mới mua mội máy I-mate có kèm theo một máy in Porti-SC 30. Người bán máy nói là xạc pin qua máy in qua đưởng USB 2.0. Cho hỏi tiến hành xạc và cài đặt xạc như thế nào?

Có "bác" nào biết về máy Porti-SC 30 thì cho biết máy hoạt động tốt không?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top