cho mình hỏi về IM trên Palm pre

perpan

NHẬP HỘI
mình mua IM của palm nhưng khi sử dụng thi ấn phím palm IM ko nhận kí tự. Sử dụng các phần mềm chat khác vẫn bình thường. Liệu lỗi này là lỗi j thế?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top