cho xin rom mới của 02s đi .. 10-3-2005

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Vào www.My-xda.com phần 2s khai báo IMEI rồi down thôi
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top