chọn máy tính xách tay nào ?

Các thớt khác của inc

inc

MÁY HỎNG
còn bây giờ đến Ram , 1GB ram hay là 2GB ram sự lựa chọn nào là hợp lý nhất đây là bảng test, như vậy là 1G ram chạy nhanh hơn 2G hay 2Gb nhanh hơn và có thực sự cần nâng cấp đến vậy không ?------------------bó tay.com

1GB vs 2GB - 1GB of ram
test on Sandra

1GB Corsair TwinX 3200XL Ram vs 2GB Corsair TwinX 3200XL Ram

here are the results (default settings).

===================
1GB RAM bandwidth test
===================
SiSoftware Sandra

Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 4887 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 4907 MB/s
Results Interpretation : Higher index values are better.

Int Buff'd iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4749MB/s
Scaling : 4728MB/s
Addition : 5049MB/s
Triad : 5023MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 76% (estimated)

Float Buff'd iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4765MB/s
Scaling : 4747MB/s
Addition : 5064MB/s
Triad : 5052MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 76% (estimated)

Performance Test Status
Run ID : FUTUREVISON on Friday, 4 March 2005 at 5:03:17 PM
Memory Used by Test : 512MB
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
Multi-Core Test : No
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : PP0
Page Size : 4kB
Use Large Memory Pages : No

Chipset 1
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Front Side Bus Speed : 2x 402MHz (804MHz data rate)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Maximum Bus Bandwidth : 3216MB/s (estimated)

Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-3 2CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-3 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 2-way
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Width : 128-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6432MB/s (estimated)

Features
(W)MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SSE3 Technology : No
EMMX - Extended MMX Technology : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : No

==================
2GB bandwidth Test
==================
SiSoftware Sandra

Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 4821 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 4833 MB/s
Results Interpretation : Higher index values are better.

Int Buff'd iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4696MB/s
Scaling : 4658MB/s
Addition : 4975MB/s
Triad : 4958MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 75% (estimated)

Float Buff'd iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 4693MB/s
Scaling : 4671MB/s
Addition : 4993MB/s
Triad : 4978MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 75% (estimated)

Performance Test Status
Run ID : FUTUREVISON on Friday, 4 March 2005 at 4:51:07 PM
Memory Used by Test : 512MB
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
Multi-Core Test : No
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : PP0
Page Size : 4kB
Use Large Memory Pages : No

Chipset 1
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Front Side Bus Speed : 2x 402MHz (804MHz data rate)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Maximum Bus Bandwidth : 3216MB/s (estimated)

Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-3 2CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-3 2CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-3 2CMD
Bank 3 : 512MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-3 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 4-way
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Width : 128-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6432MB/s (estimated)

Features
(W)MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SSE3 Technology : No
EMMX - Extended MMX Technology : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : No
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Các Mod cho em hỏi mấy ngày nay dd bị lỗi hay nick em bị banned mà em ko vào đọc thông tin được, nếu lỗi xin chỉ giúp em cách khắc phục, tks
Top