Chúc mừng Sinh Nhật: VHS

Các thớt khác của DHL

bad

<b><font color="blue">Bad is very Bad</font></b>
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
4 Tháng chín 2007 lúc 09:25
#3
A thử gọi xem, chắc lại đang ở Ninh Bình thôi, trốn suốt. Quanh năm trốn rồi chẳng lẽ hôm nay cũng trốn nữa.
Thôi anh em ta chúc mừng SN hắn suông vậy, khỏi quà cáp đỡ tốn kém :D
 
Lazada Vietnam Master card on Monday