Chúc Sinh nhật: agp, palmtj27

Các thớt khác của Lam Sơn

Bài viết cần bạn xem thêm

Nhờ mod xử lý giúp thành viên @Akribos thắng ĐG nhưng hẹn tới lui, lập lờ nói gửi hàng trước nhưng không giao dịch chuyển khoản, dù mình đã nhắc nhở rất nhiều lần.
https://www.handheld.com.vn/threads/dg-0d-nokia-e63-e71-kt-22 ...
Lazada Vietnam Master card on Monday