Chương trình xem chi tiết một file hình

Các thớt khác của id_anh

id_anh

GÂY DỰNG
Chào các bác, em đang tìm một phần mềm giống như Opanda Iexif để sử dụng trên Macbook, có bác nào biết giúp em một cái. Thanks
 

huybank

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu bác dùng FF thì add-ons thêm Exif Viewer, chọn hình cần xem Exif, click fải chuột chọn Exif Viewer sẽ hiện ra đầy đủ thông tin
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top