Chuyển cuộc gọi trong ip 3GS Global

suzuki9559

NHẬP HỘI
cho mình hỏi: mình mún chuyển cuộc gọi khi k mún nge 1 số đt lạ gọi đến. Vd: khi 1 số đt 09xxx123 gọi đến, nhưng mình k mún nge, ấn Decline (No Answer) thì sẽ chuyển đến số đt mình đã cài đặt sẵn.

Mình đã làm nhưng hầu như số nào gọi đến cũng chuyển =>thật là bất tiện. Có cách nào làm trến 3GS Global k ạ..thks
 

Vinh Nguyen

GÂY DỰNG
Khi bạn cài đặt chuyển cuộc gọi thuờng có 3 sư lựa chọn:
1 - Chuyển tất cả các cuộc gọi
2 - Chuyển cuộc gọi khi không trả lời
3 - Chuyển cuộc gọi khi không liên lạc đuợc
Bạn trả lời Yes hay No vào các phần tuơng ứng theoi ý muốn là đuợc mà!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top