[TOÀN QUỐC] Chuyên đề Dell latitude: 12.5'',13.3'', 14.0'', 15.6''. CPU: i3, i5, i7. máy date mới, giá tốt có 102. mỗi ngày AT up 1 sản phẩm mới

Các thớt khác của atcomputer.vn Lịch sử giao dịch của atcomputer.vn (0)

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
List LAPTOP DELL i3, i5, i7. 12.5'', 13.3'', 14.0'', 15.6''. AT Có sẵn SL. Giá: Rất TỐT.
=====================Dell 12.5 - 13.3=====================
Dell latitude 7270 |i7-6600U|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 4tr4.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7280 |i5-7300|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 4Tr4.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7280 |i7-6600U|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 4Tr7.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7280 |i7-7600|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr2.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7290 |i5-8350U|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr2.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7390 |i5-8250U|RAM 8G|SSD 256G|13.3FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr9.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7390 |i7-8650U|RAM 8G|SSD 256G|13.3FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr9.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell XPS 9350 |i5-6200U|RAM 8G|SSD 256G|13.3FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr3.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
=====================Dell 14.0=====================
Dell latitude 5480 |i5-7300U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr1.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5490 |i5-8350U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5tr7.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5490 |i5-8350U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS Cảm ứng|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7480 |i5-7300U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr8. !-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 7480 |i7-7600U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr4.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 3400 |i5-8250U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6tr.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 3490 |i5-8250U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5400 |i5-8350U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6tr2.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5400 |i5-8350U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS Cảm ứng|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr5.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5400 |i7-8650U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr2.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5400 |i7-8650U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD IPS Cảm ứng|. Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr5.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5401 |i5-9400H|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 8tr5.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5410 |i5-10310U|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 9Tr4.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5411 |i7-10850H|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 11tr3.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5420 |i3-1125G4|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 8tr3.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5420 |i5-1135G7|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 10Tr2. !-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5420 |i5-1145G7|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 10Tr4.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5420 |i7-1185G7|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 11Tr6.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5421 |i5-11400H|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 11Tr6.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5421 |i7-11850H|RAM 8G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 12Tr9.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5430 |i5-1235U|RAM 16G|SSD 256G|14.0FHD|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 13Tr5.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
=====================Dell 15.6=====================

Dell latitude 5570 |i7-6600U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD|VGA-M370 2GB|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr3.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5570 |i7-6600U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD Cảm ứng|VGA-M370 2GB|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr7.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5570 |i7-6820HQ|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD|VGA-M370 2GB|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr2.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5580 |i3-7100U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5TR.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5580 |i5-6440HQ|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr8.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5580 |i5-6200U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD Cảm ứng|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr6.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5580 |i5-6300U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr4.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5580 |i5-7200U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5TR9.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5580 |i7-7600|8G|256G|15.6FHD-Cảm ứng|VGA-930MX 2GB|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr2.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5590 |i5-8350U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr9.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5590 |i7-8650U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr9.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5590 |i7-8650U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS Cảm ứng|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 8Tr2.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5590 |i7-8650U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|VGA NVIDIA MX130|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 8Tr6.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5000 |i5-8265U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr2.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5000 |i7-8665U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 8Tr2.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5000 |i7-8665U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS-Cảm ứng|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 8Tr5.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5510 |i5-10210U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 10Tr3.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5510 |i5-10310U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 10Tr6.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5510 |i7-10610U|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 11Tr7.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5520 |i5-1135G7|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 11Tr7.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5520 |i5-1145G7|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 11TR9.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5520 |i7-1165G7|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 12Tr4.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5520 |i7-1185G7|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 12Tr7.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5520 |i7-1185G7|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|VGA NVIDIA-MX450|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 13Tr3.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5521 |i7-11850H|RAM 8G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 13Tr3.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5530 |i5-1245U|RAM 16G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 14TR3.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
--------------------
Dell latitude 5531 |i5-12500H|RAM 16G|SSD 256G|15.6FHD IPS|. Hàng US, Mới 99%, like new.
Giá: 5Tr3.!-(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
------------------------------------------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.
ATcomputer.vn
234 Lê Thanh Nghị| Hai Bà Trưng| Hà Nội |
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell latitude 7270 |i7-6600U|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 4tr4.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-

5.jpg
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell latitude 7280 |i5-7300|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 4Tr4.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.

2.jpg 3.jpg 4.jpg
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell latitude 7280 |i7-6600U|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 4Tr7.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.

3.jpg 1.jpg 4.jpg
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell latitude 7280 |i7-7600|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr1.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.
2.jpg 3.jpg 4.jpg 10.jpg 11.jpg
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell latitude 7290 |i5-8350U|RAM 8G|SSD 256G|12.5FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-

---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.
1.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 10.jpg 11.jpg
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
|i5-7300U|RAM 8G|SSD 256G|13.3FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: .! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 7.jpg
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell latitude 7390 |i5-8250U|RAM 8G|SSD 256G|13.3FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 5Tr9.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 7.jpg
 

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell latitude 7390 |i7-8650U|RAM 8G|SSD 256G|13.3FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 6Tr9.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.
 

Attachments

 • 1.jpg
  1.jpg
  130.5 KB · Đọc: 10
 • 2.jpg
  2.jpg
  181.6 KB · Đọc: 10
 • 3.jpg
  3.jpg
  150.7 KB · Đọc: 10
 • 4.jpg
  4.jpg
  171.6 KB · Đọc: 10
 • 6.jpg
  6.jpg
  190.8 KB · Đọc: 11
 • 7.jpg
  7.jpg
  162.7 KB · Đọc: 14

atcomputer.vn

NHẬP HỘI
Dell XPS 9350 |i5-6200U|RAM 8G|SSD 256G|13.3FHD IPS|. Phím sáng, Máy đẹp. Hàng US.
Giá: 7Tr3.! -(Máy + Sạc) Bảo hành 01 tháng tại AT.-
---------------------------------------------------------
HL: Zalo: 0834688688 - 0948234234 - 0904307329.
0.jpg 1.jpg 4.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mùa đông đến thời tiết cũng lạnh dần. Nền nhiệt độ giảm sâu sẽ kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Nếu các mẹ bầu chưa tới kì nghỉ phép mà vẫn phải đi làm. Maby Pol ...
Top