chuyển japanese sang Eng hoặc VN

ATiger

тигры
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
19 Tháng một 2008 lúc 03:32
#2
Hiện tại thì chưa có cách gì để nghịch ROm của dòng CLie cả em ơi :).
Còn về việc chuyển đổi Tiếng Ngật sang Tiếng anh thì có 1 giải pháp anh chỉ biết chứ chưa có điều kiện thử nghiệm thực tế. Đó là em sử dụng 2 phần mềm có tên Jacksprat và jackflash để chuyển đổi Tiếng nhật thành tiếng anh. Tuy nhiên có 1 hạn chế ở đây đó là: Sau khi sử dụng phần mềm này thì em sẽ tốn khoảng 16MB bộ nhớ... DO đó những anh em chót dính vô TH55 Jap thì sẽ cố để "sống chung với Nhật" :D. Còn đây là 1 đoạn ghi chép ngày xưa của anh, lục trong đống bí kíp ra:)

想要打造属于你的Palm 系统,JackSprat和JackFlash 是你最好的选择。不过由于是对ROM进行操作,还是有一定风险的,所以在操作前请一定要备份,以防万一。

诺基亚5200火热促销ing DELL双核笔记本6499
苹果沙佛1G只要680 商城DC促销专区

1.充满电,做好备份,再硬启。(建议)
2.装上 JackSprat + JackFlash,插入一张空白的SD或MMC卡(建议找一张16MB的,只做ROM备份用,卡上也装上JackSprat&JackFlash)。启动JackSprat,输入注册码,程序会让你选择Backup ROM或Remove Extras,这时选Backup ROM,JackSprat自动在你的卡上做好一个ROM备份,这下可以放下3/4颗心了。
3.重启一下再进入JackSprat,这次点Remove Extras,然后依次点Skip BackupProceed,呵呵,现在你可以选择你不需要的程序了。(在程序名右面的下拉菜单中选中DELETE)这时你的招子可要放亮点哦,选完后点左下角的Update。好了现在你要做的就是去把你手上的汗擦擦干吧,几分钟后你的胖子就成骨感MM咯~~~(看过刘德华和郑秀文的<瘦身男女 >没??)
另,我用的是TT2,发现MODEM SUPPORT\NETWORK SUPPORT\PHONE SUPPORT 这三个不能删,要不然会关不了机。
4.现在该打造属于你自己的系统了。先选择好你要刷入ROM的程序并同步到机子。(切记关闭CJK)请出JackFlash,输入注册码,呵呵~~~看到你装入的程序了吗?没看到?点左上角的JackFlash,再点Options->Preferences,然后在Show items that cannot be moved to Flash前打勾再点OK退出,这下全看到了吧~~~(右上角最好选ALL IN RAM这样看得比较清楚)。好了,把你要刷入ROM的程序选择为Flash(程序名右边的下拉菜单中选),全部选完后就点左下角的Update,几分钟后就完成了。
建议尽量选择破解版或者容易记注册码的软件刷入ROM,因为系统重启后注册信息会丢失需重新注册。还有,重启后本来刷入的程序会看不到图标,这时不用着急,你的软件并没丢失,只要再次运行JackFlash既可。如果你把有些软件的数据文件也刷入了ROM那么你必需再点左上角的JackFlash再点Options->Preferences然后在Show items that cannot be moved to Flash前打勾再点OK退出。怎么样,看到了吧。

最后附上我刷入并运行正常的软件名单如下:
HandStory
iSilo
McFile
MobileSMS
TinySheet4
KIDC
掌上农历
BackupMan
TiBR PRO
帐务管理
Bubble Pop
Collapse
FlyZip
pTune
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Nhờ các mod xử lý dùm em vụ này:

Bạn @Linh-tn thắng đấu giá nhưng không tiến hành giao dịch, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Mong mod xử lý giùm. Em cảm ơn

https://www.handheld.com.vn/threads ...
Lazada Vietnam Master card on Monday