ClearTemp v1.3.1: Dọn dẹp hệ thống miễn phí

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Phiên bản cập nhật mới nhất của Vicott Wong cho ứng dụng dọn dẹp bộ nhớ lưu trữ tạm thời, registry, Cache, History và Cookies ClearTemp v1.3.1 miễn phí được cập nhật ngày 09/08/2010. Phiên bản mới 1.3.1 có thêm một số chức năng mới:
  • Có thêm các chỉ mục dọn dẹp "My Phone", "Windows Live"
  • Hỗ trợ bấm đúp để mở thư mục từ danh sách
  • Hiển thị "0 Bytes" thay thế cho "Not Found" Google Maps.
  • Sửa lỗi giao diện


Thông tin chi tiết tại http://mobisapienz.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&task=view.download&cid=50
 

Attachments

  • ClearTemp v1.3.1.cab
    84.4 KB · Đọc: 106

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top