có ai bán đồ trên handango chưa nhỉ?

Các thớt khác của arale

caohungvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Có nhiều là đằng khác như SmartINBOX của bác DW chẳng hạn...
 

tanpm

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Handango thì có handmap TP.HCM của a Lê Hải Sơn, còn nổi tiếng hiện giờ có cái SMS Inbox của DigitalWorld ấy. Nhưng mình vẫ nchưa hiểu đc ý của bạn???
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top