Có ai biết đồng bộ hoá dữ liệu giữa SQL Server CE và SQL Server 2000 không vậy?

M

mak

Tui đã nghiên cứu rất nhiều phần đồng bộ data giữa pocket pc và pc thông qua SQL CE và SQL Server 2000. Đã cấu hình IIS, và có lẽ là cũng đã làm trên SQL Server 2000 (tạo publisher ...)
Không biết bà con có ai có kinh nghiệm về phần này chỉ tui với.
Cám ơn nhiều
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top