Có ai có abcDB Pro 6.0 hay VisualCE 9 không?

Tubby

Cu béo đẹp giai!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hình như các hỏi 2 cái chuyên về coding phải ko ạ? Thế thì bác vào box lập trình hoặc hỏi bác DigitalWorld, người đã viết khá nhiều chương trình cho cộng đồng handheld.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top