Có ai đã từng voz ROM Hp63xx ?

wakhoma

GÂY DỰNG
Có ai đã từng vọc Hp 63xx chưa ạ, phần Rom Hp có gì khác với O2 không?, ai đã từng chỉnh Rom nhằm bớt dung lượng chiếm chổ, giúp chạy máy ổn định, xin chỉ giáo.
(già đầu nhưng là lính mới)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top