Có ai ở đây còn dùng Zaurus không?

Srono

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Search forum vòng quanh thấy có 1-2 bài nói qua đến Sharp Zaurus.
Mọi người ở đây còn ai dùng không?
 

Srono

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Upz lại chủ đề sau 1 thời gian không vào forum. Mới biết có 1 người dùng ở đây dùng C860. Ai có zaurus lên tiếng nhé ;)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top