Có ai unlock H6315 được chưa ?

Bac Vinh

GẮN KẾT
Unlock 6315

gold.tortoise said:
Cho hỏi có ai unlock h6315 được chưa ???

Hỏi khơi khơi như thế thì ai biết đường mà trả lời... Với các nước khác thì tôi không biết chứ ở VN mà cụ thể ở HCMC thì có bác nhatkhoa (2C Nhật Tảo) làm. Nếu cái h6315 mà bác hỏi là HP iPAQ6315 thì lúc trước bác ấy đã unlock cái của tôi đấy.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top