Có ai up thử bản ROM W6.1 cho O2 XDA IIi chưa?

Bài viết cần bạn xem thêm

Bác úp thêm thông tin review vào post nữa thì tuyệt
nghĩa là sao bác nhỉ
Top