Có ai up thử bản ROM W6.1 cho O2 XDA IIi chưa?

Bài viết cần bạn xem thêm

Em có đấu giá tại đây. Winner từ chối không nhận hàng nói là bib cho vui
Top