có chương trình nào quãn lý file tren IP ko

27 Tháng hai 2008 lúc 09:05
#4
minh muôn' hõi có chương trình nào quãn ly' tất cã file trên IP ko đễ tiện mình xóa hay cài đặt ấy mà
MobileFinder, sẵn có trong Install đó!