Có PPC phone mà màn hình 4inch không nhỉ

hoangcao243

CFA lv3
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#2
Theo em biết thì mới có chú HX4700 là màn 4inch thôi nhưng vẫn không phải là PPC phone.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday
Top