Có soft gọi điện, nhắn tin trên PC dành cho PPC???

planet-save

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Phần mềm nào giúp gọi điện, nhắn tin trên dành cho PPC ko???
-Type bằng bàn phím PC,
-Gọi điện qua mic của PC
Ai biết phần mềm loại này thì cho mi`nh xin cái tên hay trang web của nó với.

Thanks.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top