Có soft gọi điện, nhắn tin trên PC dành cho PPC???

planet-save

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Phần mềm nào giúp gọi điện, nhắn tin trên dành cho PPC ko???
-Type bằng bàn phím PC,
-Gọi điện qua mic của PC
Ai biết phần mềm loại này thì cho mi`nh xin cái tên hay trang web của nó với.

Thanks.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top