Co su phu nao xai thu WM2005 for Himalaya?

#3
Mình cũng đang xài thử nè. Nói chung là rất hay, và cũng rất ồn định giống SE , nhưng mù chỉ mỗi tội là nghe nhạc bằng Windows media thì nó rất ngốn ram của bạn, lâu lâu lại bị vấp, không biết có phải do lỗi rom ko nữa.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

E không đấu giá topic này nhưng đi qua thấy có sự không rõ ràng nên em post lên đây để mod xem và chuyển thông tin tới toàn thể thành viên để việc đấu giá hàng Ref & New ở box Đấu giá được rõ ràng và minh bạch hơn...

https://www.handheld.com.vn ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top