con O2 IIi ở có unlock đc ko các bác ơi !

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
He he he!... vừa lang thang trên mạng thấy có dịch vụ nhận Unlock Pocket PC, các dòng máy điện thoại Nokia, Samsung, LG...Online thấy hay hay.
Cách thực hiện
- Unlock bằng Cable
- Unlock bằng IMEI
Giá Unlock 75$
http://www.unlockitnow.com/remote/unlock/by_cable/Pocket_PC/unlock/XDA_IIs_unlock.php

Vài dịch vụ kèm theo:
Use your cell phone with any network worldwide.
Save money on roaming charges.
Absolutely no risk of damaging your phone.
Increase the resale value of your phone by 300%!
Run two sim cards in one phone using a dual sim adapter.
No need to send your phone away.
Instant phone unlocking with no technical knowledge required.


Các bác thấy thế nào?
 

bad

<b><font color="blue">Bad is very Bad</font></b>
GẮN KẾT
GÂY DỰNG

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top