connect hai thiết bị firewire????

nhavensong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
3 Tháng sáu 2007 lúc 16:41
#1
Nói chung tình hình của em thế này, em có hai thiết bị dùng giao tiếp IEEE 1394 (FireWire). Bình thường thì em dùng thế này:

Thiết bị 1 <----> Máy tính
Thiết bị 2 <----> Máy tính

Nay em muốn làm thế này có được không?

Thiết bị 1 <------> Thiết bị 2 <-----> Máy tính.

Cái máy nhà em nó chỉ có một cổng 1394 thôi. Mà em muốn dùng hai thằng cùng lúc thì sao.
 
4 Tháng sáu 2007 lúc 10:38
#2
Bác nói rõ hơn về "Thiết bị 1" và "Thiết bị 2" là cái gì thì mọi người dễ giúp cho bác hơn.:D :D :D

Nói chung tình hình của em thế này, em có hai thiết bị dùng giao tiếp IEEE 1394 (FireWire). Bình thường thì em dùng thế này:

Thiết bị 1 <----> Máy tính
Thiết bị 2 <----> Máy tính

Nay em muốn làm thế này có được không?

Thiết bị 1 <------> Thiết bị 2 <-----> Máy tính.

Cái máy nhà em nó chỉ có một cổng 1394 thôi. Mà em muốn dùng hai thằng cùng lúc thì sao.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Đa phần là những từ mình chỉ hiểu lơ mơ :D
Lazada Vietnam Master card on Monday