convert mhtml webarchive to palm reading format

hatranle

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bác cho tôi hỏi có cách nào convert file webarchive mhtml sang file để đọc trên palm (isilo, mobile pocket hay loại nào cũng được), file tiếng Anh, và làm sao giữ được hyperlink

cám ơn các bác
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top