CPU Pentium IV 64 Bit

Các thớt khác của bhkien2006

neompx

cậu tư
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
7 Tháng hai 2007 lúc 11:18
#2
64 bit, cpu . đương cử như cpu 630, 640 nè, mấy em dual core, đều hỗ trợ 64 bit, AMD athlon soket 939, và AM2 đều hỗ trợ tập lện 64 bit, vẫn chạy win xp 32 bit như thường, nhưng không khai thác hết hiệu suất. VISTA hỗ trợ 64 bit và 32 bit, thêm mấy em linux nữa
 

Bài viết cần bạn xem thêm

I have owned multiple DS systems all the way up to the 3DS in 2012, as well as a few others like the PSP. I stopped playing a few years ago and would like to get back into things but I really don't know which direction to go in. The 3DS library certa ...
Lazada Vietnam Master card on Monday