Cười chút chơi

Các thớt khác của whamy04

whamy04

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Một bài văn em xem trên FB của thằng bạn. Đưa lên để mọi người xả strees chút
 

chitomk

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
oài toàn tiếng anh, cái này dành cho ai biết ta thôi chứ như em đọc bài này còn stress hơn ấy chứ
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi các mod,
SP e thắng trong phiên đấu giá này https://www.handheld.com.vn/threads/khoi-diem-0d-ban-phim-co-keychron-k1.604456/ có vấn đề trong tuần đầu sử dụng, nhưng khi liên hệ chủ phiên đg nick @thanhle78 để tìm c ...
Top