cứu với các bác ơi! mất số DDT!

jindo80

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
các bác ới, tui dùng o2 mini. hiện tại máy đang sửa chữa, trước khi hỏng tôi đã back up vào PC qua đường Active syn. bây giờ có cách nào đọc được số contacts đã lưu vào đó không>? dùng chương trình gì các bác giúp em với nhá.!
thanks
 

jindo80

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
oki, thansk bro so much! tôi đang làm thử đây!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top