Đã có Firmware 3.1.3

ntcuongmisa

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
• Improves accuracy of reported battery level on iPhone 3GS
• Resolves issue where third-party apps would not launch in some instances
• Fixes bug that may cause an app to crash when using the Japanese Kana keyboard

• Cải thiện tính chính xác của pin báo trên iPhone 3GS
• giải quyết vấn đề mà các ứng dụng của bên thứ ba sẽ không khởi động trong một số trường hợp
• Sửa chữa lỗi đó có thể gây ra một ứng dụng sụp đổ khi sử dụng bàn phím Kana Nhật Bản

link dow đây
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top