Đăng bài phần Mua-Bán

Các thớt khác của NghienPDA

NghienPDA

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bác chỉ giùm làm thế nào tôi đăng được bài mới trên phần Mua-Bán vậy? Có điều kiện nào không huh? Thks
 

vinhrocker

Rock is deader than dead
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bác vào User CP --> Miscellaneous --> Group Memberships --> chọn vào nhóm "Sale Members"
Chúc vui
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top